Skriv ut

Vi har nu slutit avtal med Olofströms kommun om långsiktigt samarbete för landsbygdsutveckling. Ramavtalet löper ett år i taget, och inom en budget på 20,000 kr ska KBRO bistå kommunen inom överenskomna områden. Aktuella frågor under den första perioden är t ex aktualisering av översiktsplanen, servicepunkt i Kyrkhult och hållbar kanotturism. Vi ser fram emot ett gott samarbete!