Den 10 december 2014 träffade Kommunbygderådets styrelse samhällbyggnadschef Sven Olofsson för att diskutera strategier för vägunderhållet på Olofströms landsbygd. Med på mötet var också Kai Joelsson från Svevia som sköter kommunens vägar.

Idag finns ingen underhållsplan, det är mera "on demand". KBRO påpekade att planerat underhåll ger mera för pengarna, och att det måste optimeras utifrån tillgängliga medel. Tidigare gott samarbete med Trafikverket har inte upprätthållts, men försök att återskapa samordning utlovades. Vi återkommer med flera möten.