Tack för det gångna året!

Styrelsen önskar

God Jul och Gott Nytt År!

/Birgit
Ordförande