Liten lägesbeskrivning när det gäller arbetet med servicepunkt Kyrkhult.

1 . Ändrad distributionsplan.

2. Eventuellt bidrag, 20.000 kr, från kommunen till Kommunbygderådet.
Bidraget är bl a tänkt att användas för att täcka direkta 
utgifter vid arbete med Servicepunkter. 
(Alltså inte lön för det ideella arbetet.)
Ej klart med bidraget.
Kostnad för hittills nedlagt arbete sponsras av Lars Åkesson.
Framöver kommer Kommunbygderådet att stå för mindre kostnader.

På föreningens årsmöte 2016 kommer Bidrag från och samarbetsavtal med Olofströms kommun att tas upp.

3. Fortsatt arbete med Servicepunkt Kyrkhult kommer att fortsätta med bemanning enligt bifogad fil Bemanning......
Det är mycket förberedelse arbete som bör göras så att inte projektet drar ut på tiden i väntan på bemanning från kommunen.
(Ett projekt har ett antal faser som vi kommer att fortsätta att jobba med)

 

Bemanning:

Servicepunkt Kyrkhult. Arbetsgrupp      
ARBETSMATERIAL. Jobbar efter denna bemanning tillsvidare.  
           
Namn Roll Organisation      
? Styrgrupp? Kommunen      
Birgit Johnsson Styrgrupp KBRO      
Per-Ola Svensson Styrgrupp      
           
? Projektledare? Kommunen      
Lars Åkesson Projektledare KBRO/KÄ      
           
Pär Olsson Projektgrupp      
Percy Svensson Projektgrupp      
           
Per-Olof Karlsson Referensgrupp KBRO      
Siw Henriczon Referensgrupp KBRO      
           
Alla i KÄ Referensgrupp      
           
Bengt Grönblad Informationsmottagare/Bollplank LBR      
Anders Andersson Informationsmottagare/Bollplank LBR      

 

 

 

 

 

Här kommer strax nyheter om KBROs arbete med Servicepunkter inom Olofströms kommun!

Lars Åkesson är ansvarig för denna avdelning.