Vi bevakar vad som händer med det nya Landsbygdsprogrammet som nu tar form på EU- och regeringsnivå. Inga konkreta nyheter finns ännu att rapportera. Det ryktas att formellt beslut av EU kan tas först i september, men att projekt kan komma igång innan dess. Info-länk på Jordbruksverkets hemsida.

De sista pengarna från Landsbygdsstödets förra bidragsperiod gick till föreningarna Fågleboda Fiber och Byarna över Sjöarna Fiber. Den senare har gått ut med anbudsinfordran på kommunikationsoperatör, service/underhåll, grävning och fibrering på Kommersannons. Grävstart väntas tidigast i april.