Förra Landsbygdsriksdagen hölls i Blekinge 2012. Vi fortsätter nu det aktiva deltagandet från Olofström genom att sända två delegater till Landsbygdsriksdagen i Sandviken den 16–18 maj. Dess huvudsyfte är att stärka byarörelsen och påverka politiken inför de olika valen 2014 och framåt.

Vi tackar Olofströms kommun och Länsbygderådet för finansieringen!