Kallelse till årsmöte

Måndag 27 april 18:30, Jämshögs Hembygdsmuseum

  • Föredrag av Tore Gillberg
  • Kaffe o fika
  • Årsmötesförhandlingar

Handlingarna hittar du under Verksamhet - Årsmöte i menyn överst.

Den 10 december 2014 träffade Kommunbygderådets styrelse samhällbyggnadschef Sven Olofsson för att diskutera strategier för vägunderhållet på Olofströms landsbygd. Med på mötet var också Kai Joelsson från Svevia som sköter kommunens vägar.

Idag finns ingen underhållsplan, det är mera "on demand". KBRO påpekade att planerat underhåll ger mera för pengarna, och att det måste optimeras utifrån tillgängliga medel. Tidigare gott samarbete med Trafikverket har inte upprätthållts, men försök att återskapa samordning utlovades. Vi återkommer med flera möten.

Kommunens första byanät blev delvis driftsatt den 28 augusti. Det var fiberföreningen Byarna över Sjöarna som invigde huvudnoden i Jämshög. Ca hälften av anslutningarna är nu uppkopplade och arbetena rullar vidare.

Även Fågleboda Fiber bygger nu sitt nät.

Kommunbygderådet fortsätter, genom sin Samordningsgrupp för Fiberföreningarna, att bevaka aktuella och långsiktiga frågor om bidrag.

Birgit och Hans representerade Kommunbygderådet i Olofström (och tydligen hela Blekinge?) på Landsbygdsriksdagen i Sandviken 16–18 maj. I tre soliga dagar satt vi i en jättelik bandyarena och hade "Open Space". Våra prioriteringar (rapport) diskuterades avslutningsvis av riksdagspartiernas ledare. Bra organiserat, men folk vi talade med tyckte att det varit trevligare i Blekinge, där man fick komma ut och titta på Verkligheten! :-)

LBRD2014

Vid Kommunbygderådets årsmöte hölls en utfrågning av samtliga politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige i Olofström. Efter en kort presentation av varje partis landsbygdspolitik blev det ett antal ja/nej-frågor:

Politikerutfrågning KBRO 2014

Vi tackar alla för en intressant debatt! Samtliga svar med bildbevis och sammanställning hittar du här!

Förra Landsbygdsriksdagen hölls i Blekinge 2012. Vi fortsätter nu det aktiva deltagandet från Olofström genom att sända två delegater till Landsbygdsriksdagen i Sandviken den 16–18 maj. Dess huvudsyfte är att stärka byarörelsen och påverka politiken inför de olika valen 2014 och framåt.

Vi tackar Olofströms kommun och Länsbygderådet för finansieringen!