Förra Landsbygdsriksdagen hölls i Blekinge 2012. Vi fortsätter nu det aktiva deltagandet från Olofström genom att sända två delegater till Landsbygdsriksdagen i Sandviken den 16–18 maj. Dess huvudsyfte är att stärka byarörelsen och påverka politiken inför de olika valen 2014 och framåt.

Vi tackar Olofströms kommun och Länsbygderådet för finansieringen!

Vi bevakar vad som händer med det nya Landsbygdsprogrammet som nu tar form på EU- och regeringsnivå. Inga konkreta nyheter finns ännu att rapportera. Det ryktas att formellt beslut av EU kan tas först i september, men att projekt kan komma igång innan dess. Info-länk på Jordbruksverkets hemsida.

De sista pengarna från Landsbygdsstödets förra bidragsperiod gick till föreningarna Fågleboda Fiber och Byarna över Sjöarna Fiber. Den senare har gått ut med anbudsinfordran på kommunikationsoperatör, service/underhåll, grävning och fibrering på Kommersannons. Grävstart väntas tidigast i april.

Vi håller nu på att utveckla vår nya hemsida

Tack för bidrag från Olofströms Kommuns projekt Medvind på Landsbygden!

Leader EU-loggor