Vi har nu slutit avtal med Olofströms kommun om långsiktigt samarbete för landsbygdsutveckling. Ramavtalet löper ett år i taget, och inom en budget på 20,000 kr ska KBRO bistå kommunen inom överenskomna områden. Aktuella frågor under den första perioden är t ex aktualisering av översiktsplanen, servicepunkt i Kyrkhult och hållbar kanotturism. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Vad behöver vi för service/utveckling mm? Behov för såväl gammal som ung. Siktet är inställt på en Servicepunkt i Kyrkhult.

Möte i Kyrkhults församlingshem 28 januari 2016 kl 18.30.

Representanter från Länsbygderådet och Kommunbygderådet deltar.

Vi bjuder på kaffe!

Välkomna
Kyrkhult Äger

Våra utsända till Landsbygdsdagarna 2015 i Emmaboda, Gunda och Per Jeppsson, sammanfattar sina erfarenheter i denna rapport.

LEADER-projektet Medvind på Landsbygden pågick 2008–2014 och syftade till att utveckla en levande landsbygd i Olofströms kommun. Projektet arbetade fram en ny process, där lokala utvecklingsgrupper arbetade fram en utvecklingsplan för den egna orten. Processen ledde också till bildandet av Kommunbygderådet i Olofström, som för kommunfullmäktige framlade en samlad utvecklingsplan för landsbygden.

Projektet har nu avrapporterats av kommunen och sammanfattas i en broschyr.

Vi kommer att delta i Landsbygdsdagarna i Emmaboda 21–22 oktober 2015 se länk! Länsbygderådet sponsrar oss med två platser, intresseanmälan tas emot av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Prioritet för styrelsemedlemmar.

SOG LBR pris DiplomBlommor WEBKommunbygderådets Samordningsgrupp för Fiberföreningar i Olofströms kommun (SOG) har tilldelats Länsbygderådets i Blekinge utmärkelse Bästa Utvecklingsgrupp 2014!

SOG LBR pris WEB

I SOG ingår alla byanätsföreningarna i kommunen; Fågleboda Fiber, Byarna över Sjöarna Fiber, Gaslunda-Hemsjo Fiber, Olofströms Fiber NV och Gränums Fiber.

Motiveringen lyder:

För ett totalgrepp på bredbandsutbyggnaden i hela kommunen, för generöst inre erfarenhetsutbyte och för samlad yttre styrka i en för landsbygdsutvecklingen viktig men komplicerad process.

Priset utdelades vid Länsbygderådets årsmöte den 14 april. Förutom diplom och blommor får vi 5 000 kr i prispengar som vi kommer att använda på bästa sätt för att utveckla SOGs verksamhet framöver.

Vi är oerhört stolta och tacksamma för detta erkännande av vårt mångåriga arbete med att skapa förutsättningar för rimliga villkor för fiberanslutning på landsbygden. Vi har fortfarande lång väg att gå, nu med ännu tuffare villkor inom det nya Landsbygdsprogrammet!