Välkomna till årsmöte den 25 april kl 18.30 på Författarmuseet i Jämshög!

Efter förhandlingarna berättar kommunens integrationssamordnare Catharina Ahlström och medhjälpare om sitt arbete med nyanlända. Hur klarar de landsbygden och hur klarar landsbygden dem? Diskussion och idékläckning.

Tack för gånget år och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar från Birgit
Ordförande

Vi har nu slutit avtal med Olofströms kommun om långsiktigt samarbete för landsbygdsutveckling. Ramavtalet löper ett år i taget, och inom en budget på 20,000 kr ska KBRO bistå kommunen inom överenskomna områden. Aktuella frågor under den första perioden är t ex aktualisering av översiktsplanen, servicepunkt i Kyrkhult och hållbar kanotturism. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Vad behöver vi för service/utveckling mm? Behov för såväl gammal som ung. Siktet är inställt på en Servicepunkt i Kyrkhult.

Möte i Kyrkhults församlingshem 28 januari 2016 kl 18.30.

Representanter från Länsbygderådet och Kommunbygderådet deltar.

Vi bjuder på kaffe!

Välkomna
Kyrkhult Äger

Våra utsända till Landsbygdsdagarna 2015 i Emmaboda, Gunda och Per Jeppsson, sammanfattar sina erfarenheter i denna rapport.

LEADER-projektet Medvind på Landsbygden pågick 2008–2014 och syftade till att utveckla en levande landsbygd i Olofströms kommun. Projektet arbetade fram en ny process, där lokala utvecklingsgrupper arbetade fram en utvecklingsplan för den egna orten. Processen ledde också till bildandet av Kommunbygderådet i Olofström, som för kommunfullmäktige framlade en samlad utvecklingsplan för landsbygden.

Projektet har nu avrapporterats av kommunen och sammanfattas i en broschyr.