Kommunbygderådet i Olofström (KBRO) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, som via medlemskap i Länsbygderådet i Blekinge är knuten till föreningen Hela Sverige ska leva. Vi har till uppgift att bevaka och stärka landsbygdens intressen genom att;

  • verka för goda villkor för attraktivt boende och verksamhet, vilka kan leda till en positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning;
  • interagera med lokala myndigheter och organ, näringsliv, politiska partier och andra intressenter;
  • i övrigt verka för en levande landsbygd.

Föreningens medlemsgrund utgörs av olika typer av bygdeföreningar och sammanslutningar i Olofströms kommun. Grunderna för vårt arbete är Utvecklingsprogram för landsbygden och våra stadgar.

Aktuell verksamhet presenteras på vår Facebook-sida, se menyn till höger!

KBRO broschyr-4 KBRO broschyr-5 KBRO broschyr-6