– Hur arbetar Kommunbygderådet?

Kommunbygderådet har ett nära samarbete med kommunledning och förvaltningar, bl a dialog om den långsiktiga utvecklingen. Vi fungerar som remissinstans i alla relevanta frågor. Vi deltar också i olika projekt inom vårt verksamhetsområde.

– Vilka planer finns för framtiden?

Kommunbygderådet fortsätter att driva viktiga landsbygdsfrågor genom bevakning av aktuella ärenden och aktivt deltagande i kommunala och regionala fora, och i den allmänna debatten.

I menyn till höger kan du läsa våra verksamhetsplaner och -berättelser, och om projekten som vi deltar och har deltagit i.

KBRO broschyr-1 KBRO broschyr-2 KBRO broschyr-3