– Hur arbetar Kommunbygderådet?

Kommunbygderådet har ett nära samarbete med kommunledning och förvaltningar, bl a dialog om den långsiktiga utvecklingen. Vi fungerar som remissinstans i alla relevanta frågor. Vi deltar också i olika projekt inom vårt verksamhetsområde.

– Vad pågår just nu?

Se vår Facebook-sida, länk i menyn till höger!

– Vilka planer finns för framtiden?

Kommunbygderådet fortsätter att driva viktiga landsbygdsfrågor genom bevakning av aktuella ärenden och aktivt deltagande i kommunala och regionala fora, och i den allmänna debatten.

KBRO broschyr-1 KBRO broschyr-2 KBRO broschyr-3