Vad behöver vi för service/utveckling mm? Behov för såväl gammal som ung. Siktet är inställt på en Servicepunkt i Kyrkhult.

Möte i Kyrkhults församlingshem 28 januari 2016 kl 18.30.

Representanter från Länsbygderådet och Kommunbygderådet deltar.

Vi bjuder på kaffe!

Välkomna
Kyrkhult Äger