Vid KBROs årsmöte hölls de första gruppmötena om landsbygdsfrågorna i den nya Översiktsplanen (ansvariga inom KBRO-styrelsen inom parentes):

  1. Gränum (Siw, Gordon)
  2. Kyrkhult/Hemsjö (Lars, Johanna, Birgit)
  3. Skälmershult/Farabol (Olof, Rolf)
  4. Olofström/Jämshög mm (Hans, Per-Olof)

Vi återkommer med minnesanteckningar och vidare information. Vi avvaktar också stöd från kommunen för den fortsatta processen, som bör resultera i identifierade och prioriterade behov någon gång under hösten.