Kommunbygderådet är representerat i följande organ:

Länsbygderådets styrelse

Område: Länsövergripande landsbygdsfrågor

Ansvarig: Länsbygderådet (del av organisationen Hela Sverige Ska Leva)

Representation från: Länets Kommunbygderåd

KBRO-representanter: Olof Nyström, Lars Åkesson, Gunda Jeppsson (suppl), Per Jeppsson (valber)

Välfärdsrådet

Område: Välfärdsfrågor i bred bemärkelse inom kommunen.

Ansvarig: Olofströms kommun.

Representation från: Kommunala förvaltningar och externa parter.

KBRO-representant: Birgit Johnsson

Natur- och Friluftsrådet i Olofström

Område: Natur- och friluftsfrågor inom kommunen.

Ansvarig: Olofströms kommun.

Representation från: Ett stort antal berörda organisationer.

KBRO-representant: Mats Sigfridsson (Halengruppen: Gordon Rapp)

Friluftsrådet Immeln–Raslången–Halen

Område: Aspekter kring kanot- och vandringsleder i sjösystemet.

Ansvariga: Olofströms, Östra Göinge, Osby och Kristianstads kommuner.

Representation från: Kommunernas fritidsförvaltningar, länsstyrelserna i Blekinge och Skåne, räddningstjänsten, samt ett flertal organisationer och företag inom området.

KBRO-representant: Birgit Johnsson (markägarrepresentant Raslången: Hans Rosenlund)

Mera information kommer...