Tack för gånget år! Vi tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar från Styrelsen

/Birgit
Ordförande

I vårt strategiarbete att nå ut till medlemmarna på ett bättre och effektivare sätt, har vi nu startat en Facebook-sida. Se länken nederst till höger!

20170506 MedvindKommunbygderådet på Medvindsmässan

Vi deltog med en monter vid årets mässa den 6 maj i Olofströms Folkets Hus. 

Vi lockade med godis och bildspel över de aktiviteter vi varit delaktiga i, såsom kommunal översiktsplan, upprustning av byarna Hemsjö och Kyrkhult, samverkan mellan fiberprojekt, kanot- och vandringsleder, vattenregleringsfrågor mm. Vi talade med många intresserade och delade ut vår informationsbroschyr. Vi knöt också kontakter med andra utställare och föreningar.

Välkomna till årsmöte den 25 april kl 18.30 på Författarmuseet i Jämshög!

Efter förhandlingarna berättar kommunens integrationssamordnare Catharina Ahlström och medhjälpare om sitt arbete med nyanlända. Hur klarar de landsbygden och hur klarar landsbygden dem? Diskussion och idékläckning.

Tack för gånget år och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar från Birgit
Ordförande

Vi har nu slutit avtal med Olofströms kommun om långsiktigt samarbete för landsbygdsutveckling. Ramavtalet löper ett år i taget, och inom en budget på 20,000 kr ska KBRO bistå kommunen inom överenskomna områden. Aktuella frågor under den första perioden är t ex aktualisering av översiktsplanen, servicepunkt i Kyrkhult och hållbar kanotturism. Vi ser fram emot ett gott samarbete!